60% NEPOVRATNIH SREDSTEV NA VOLJO ZA MIKROPODJETJA V LESARSKI INDUSTRIJI (podjetja z do 10 zaposlenimi) -

60% NEPOVRATNIH SREDSTEV NA VOLJO ZA MIKROPODJETJA V LESARSKI INDUSTRIJI (podjetja z do 10 zaposlenimi)

Objavljeno v11 Mesecev pred

POMEMBNO!

.

Obveščamo vas, da bo danes objavljen nov razpis za pridobitev nepovratnih sredstev,
ki pokrivajo do 60 % upravičenih stroškov za mikropodjetja v lesarski industriji.

Namen razpisa:

Razpis je namenjen spodbujanju razvoja mikropodjetij v lesarski industriji, da bi izkoristili razvojni potencial naše strateške surovine - lesa in prispevali k hitrejšemu lokalnemu razvoju.

Cilj razpisa:

Cilj je ustvariti nova delovna mesta in zaposlitve ALI povečati dodano vrednost na zaposlenega v MSP, izvajanje projektov v podjetjih, ki se ukvarjajo z uporabo lesa, ki vključujejo učinkovito upravljanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.) in prilagajanje njihovega poslovanja novim razvojnim trendom.

.
Upravičenci:

Mikropodjetja v lesarski industriji (do 10 zaposlenih),

ki so registrirana za dejavnosti C16 (Obdelava in predelava lesa) in

C31 (Proizvodnja pohištva).

 

Upravičeni stroški:


• nakup opredmetenih osnovnih sredstev (novi stroji, tehnološka oprema in orodja, proizvodne linije, postrojenja) in

• nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (programska oprema).

.

.

                        


 

Vrsta podpore: Nepovratna sredstva, ki pokrivajo do 60% upravičenih stroškov
 

Višina subvencije: do 70.000 EUR

 

Časovni okvir za črpanje subvencije: Predvideno je, da bodo zahtevki posredovani v letih 2023 in 2024

.

.Za Vas pripravljamo kompletno dokumentacijo za vlogo za razpis.

Za več informacij nas pokličite 01/561 05 30 ali pišite na info@lestroj.si

.

.

Objavite komentar
Objavite odgovor
Prosimo prijavite se za oddajo komentarja.

Nastavitve

Menu