NOVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA JE RESNIČNA

Objavljeno v4 leta nazaj

NOVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA JE RESNIČNA

Čedalje bolj inteligentne naprave z robotsko podprtimi algoritmi, ki lahko vnaprej prepoznavajo okvare. Federico Ratti, vodja oddelka za inovacije skupine Scm, pojasnjuje sedanjost in prihodnost digitalne industrije.

Po številnih industrijskih revolucijah, do katerih je prihajalo, imamo sedaj internetno revolucijo, ki nam prinaša računalniško moč, podatkovne mreže in enostaven dostop do informacij in komunikacije. Tako sedaj doživljamo novo spremembo: internetno industrializacijo. Pametni stroji. Trenutno tehnologija preoblikuje večje industrijske sektorje našega vsakodnevnega gospodarstva. Ta nova in mogočna sprememba vpliva na velike industrijske sektorje in poganja gospodarsko rast.

Industrijske naprave so sedaj opremljene z vedno večjim številom senzorjev, ki napravam omogočajo, da gledajo, slišijo in se učijo bolj kot kadarkoli prej. To pa ustvarja neverjetne količine podatkov. Z vedno bolj zapletenimi analizami lahko stroje uporabljamo na popolnoma nove in učinkovitejše načine. To optimizira tako sisteme kot tudi vire.

Zato se pomikamo naprej v svet, v katerem so stroji sposobni zaznave, predvidevanja, reakcij in družbene interakcije.

Vse to pa se dogaja v svetu, v katerem so informacije postale tako inteligentne in neposredno dostopne, da nam jih niti ni treba več iskati.

Ta situacija je vodila do nove paradigme v vzdrževanju, ki temelji na stanju, pri katerem stroj lahko popravimo takoj, ko se pokvari, s čimer ne zapravljamo časa. To v principu pomeni, da se premikamo proti koncu časov izpada. Približno do leta 2000 se je govorilo o preventivnem vzdrževanju, , ki je bilo odvisno od določanja fiksnih časov ustavitve. Nato je bila do okoli leta 2010 najpogosteje uporabljena fraza predvidljivo vzdrževanje, ki je opredeljevalo, kaj je bilo treba narediti, če je bil presežen določen parameter. Danes pa govorimo o pametnem vzdrževanju, pri katerem so vsi parametri delovanja ocenjeni na večdimenzionalni način v navezavi na časovno merilo, robotsko podprt algoritem pa lahko okvare ugotovi vnaprej.

To pomeni, da bo umetna inteligenca kmalu zmožna analizirati veliko količino podatkov, ki se bodo zbirali v formatu oblaka (masovni podatki), in se strojno učila od njih tako, da bo lahko našla napake in predvidevala okvare, ki bi jih človeški upravljavec po vsej verjetnosti prezrl.

Poleg sektorja strojništva nekaj primerov za to že obstaja tudi v drugih sektorjih.

V velikem mestu lahko na primer najeto vozilo v realnem času sporoča svoje procesne podatke in centralizirani sistem za analizo omogoča, da se potencialna okvara spremeni v načrtovano vzdrževanje, s čimer se prepreči povzročanje škode storitvi.

Vsakokrat, ko velik izdelovalec pohištva kupi nov sistem, mora pri tem upoštevati, da bo zaradi nepredvidljivih okvar in časa, potrebnega za odkrivanje napake, naročila delov in odpravljanja napake, lahko v povprečju izkoristil samo približno 85 % potenciala sistema.

Sistem, ki zagotavlja predvidevanje okvar preden se pojavijo, je sposoben zvišati produktivnost tako, da poveča dosegljivost, pridobiti hitrejšo donosnost naložbe, doprinesti k boljši organiziranosti proizvodnih oddelkov ter, če je to potrebno, spodbuditi investicije v sisteme, ki so z vidika takojšnjih proizvodnih kapacitet manj učinkoviti (vendar zato tudi cenejši).

Napreden premik proti prilagojeni proizvodnji na poziv trenutno spreminja pravila investiranja v korist naprav in sistemov, ki omogočajo proizvodnjo manjših serij in ki lahko izvajajo samodejne nastavitve tudi, če se zavedamo, da imajo te rešitve dejansko nižjo proizvodno kapaciteto od strojev, ki so zasnovani za masovno proizvodnjo.

Edin način za obnovo produktivnosti in dostopnosti je znatno zmanjšanje prekinitev zaradi vzdrževalnih del in izboljšanje učinkovitosti popravil z boljšo organizacijo, ki omogoča izvajalcu, da načrtuje zaustavitev stroja ali sistema in skrajša čas izpad na minimum.

Stroji bodo kmalu sposobni deliti svoje informacije o delovanju preko oblaka in te informacije bodo na voljo kadarkoli in kjerkoli, tako da bo stranka lahko vedno preverila, če njen sistem deluje pravilno. Nenazadnje pa bodo stranke preko standardnih vmesnikov lahko v zbirke podatkov podjetja vključevale tudi procesne podatke, v realnem času preverjale učinkovitost sistema in lažje prepoznavale priložnost za izboljšave.

S tega vidika lahko te možnosti ustvarjajo nov poslovni model za proizvajalce obdelovalnih strojev.

Tovrstna sposobnost nadzorovanja parametrov učinkovitosti in delovanja ter predvidevanja okvar bi lahko utrla pot do novih prodaj.

Skupina SCM je tako odločena, da bo v tej digitalni inovaciji odigrala vodilno vlogo, zato je sklenila, da bo za svoje stroje razvijala industrijske sisteme interneta stvari.

Objavite komentar
Objavite odgovor
Prosimo prijavite se za oddajo komentarja.

Nastavitve

Menu