Debljača

Debljače

Debljača

Debljinska blanjalica nezamjenjiva je u stolarskoj radionici. U ponudi imamo debljače marke SCM Group, različitih radnih širina i verzija.

Sve debljače imaju mogućnost tri različite vrste glava za blanjanje: obična, tersa i spiralna (Xylent).

Minimax deblače dostupne su od 410 do 520 mm širine, SCM od 520 do 630 mm i najjača verzija L'invincibile sa 630 mm širine.

Debljača je osnovna blanjalica za stolare. Obično se koristi u kombinaciji s ravnalicom koja nam omogućuje izravnavanje donje površine izratka prije obrade s debljačom.
Time je omogućeno blanjanje na željenu debljinu odnosno visinu materijala ili drveta. Stroj se može opremiti običnom glavom za blanjanje ili sve poželjnijom spiralnom glavom Xylent, čime se značajno smanjuje buka i volumen otpadnog materijala te poboljšava konačna kvaliteta izradaka kao i optimalna obrada kvrga.

Čemu služe debljače?
   

Kada komade drva treba istanjiti na unaprijed određenu debljinu, debljača odnosno blanjalica za debljinu se pokazuje kao izvrsna opcija. Naime, omogućuje ravnomjernu obradu drva, što se postiže jednostavnim ubacivanjem u uređaj (ispod glave za blanjanje). Debljača se najčešće koristi u kombinaciji s ravnalicom, koja je namijenjena izravnavanju barem jedne plohe drva, jer se na taj način lakše i jednostavnije obrađuje debljačom.

Koje širine debljača su dostupne?
   

U ponudi imamo debljače u nekoliko širina, a treba naglasiti da je veća širina namijenjena za obradu širih komada drva, ali se u isto vrijeme može dogoditi da je takav uređaj veći i naravno zauzima više prostora. Nudimo strojeve različitih radnih širina do 630 milimetara i različitih veličina radnih ploha.

Koje su vrste debljača namijenjene za profesionalnu upotrebu?
   

Osobito one s velikom snagom i one koje omogućuju najveću moguću debljinu i širinu izradaka. Dobro je što debljača nudi i razne mogućnosti podešavanja i prilagođavanja obrade te laku zamjenu pogonskih valjaka. Kontaktirajte nas i pomoći ćemo vam prilikom odabira.

Settings

Menu