Briketirke - Briket strojevi

Briketirke - Briket strojevi

Briketirke - Briket strojevi

Strojevi za briketiranje postaju sve popularniji, jer se mogu koristiti za komprimiranje piljevine u brikete za gorivo i davanje dodane vrijednosti drvenim ostacima. Strojevi za briketiranje se međusobno razlikuju prvenstveno po kapacitetu koji se kreće od 30 do 150 kg briketa na sat. Stroj za briketiranje može biti zaseban stroj ili se može integrirati ispod uređaja za vakuumsku ekstrakciju, radi autonomnijeg rada. Moderni strojevi za briketiranje omogućuju brojanje briketa, podešavanje dužine briketa, a također i revolver pištolj za punjenje vreća briketima. Zastupnici smo brendova strojeva za briketiranje AcWord, Hoecker Polytechnik, Prodeco i dr.

Settings

Menu