Kategorije

Listovi za pile

List za krožno žago
 • Za poprečno rezanje drva

  Za poprečno rezanje drva

  <p>Listovi za kružne pile za poprečno rezanje drva upotrebljavaju se <strong>za piljenje masivnog drva poprečno u odnosu na njegov rast.</strong> Njima se dobro mogu piliti i drveni kompoziti kao što su MDF, OSB, vezane i iverne ploče. Za te je oštrice karakteristično da imaju veći broj zubaca. Promjer listova za pile je <strong>od 150 do 700 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na ručnim kružnim pilama, strojnim kružnim pilama, formatnim strojnim kružnim pilama i drugim uređajima.</p>
 • Za uzdužno rezanje drva

  Za uzdužno rezanje drva

  <p>Listovi kružnih pila za uzdužno rezanje drva upotrebljavaju se <strong>za piljenje masivnog drva usporedo s njegovim rastom.</strong> Za te je oštrice karakteristično da imaju manji broj zubaca i protupovratne zupce (nastavke). Promjer je listova za pile <strong>od 150 do 700 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na ručnim kružnim pilama, strojnim kružnim pilama, formatnim strojnim kružnim pilama i drugim uređajima.</p>
 • Univerzalna za uzdužno/poprečno rezanje

  Univerzalna za uzdužno/poprečno rezanje

  <p>Univerzalni listovi za kružne pile za uzdužno i poprečno rezanje drva upotrebljavaju se <strong>za piljenje masivnog drva usporedo i poprečno u odnosu na njegov rast.</strong> Te su oštrice namijenjene korisnicima koji imaju manji opseg posla jer tako mogu izbjeći mijenjanje listova pile. Promjer je listova za pile <strong>od 150 do 700 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na ručnim kružnim pilama, strojnim kružnim pilama, formatnim strojnim kružnim pilama i drugim uređajima.</p>
 • Za glodalice za izradu utora

  Za glodalice za izradu utora

  <p>Listovi za pile za rezanje utora upotrebljavaju se <strong>za piljenje/izrezivanje utora u masivnom drvu i drvnom materijalu.</strong> Za te su oštrice karakteristični ravni oblik ozubljenja (ravni zupci), mogućnost slaganja jedne na druge i manji promjeri <strong>od 150 do 180 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na strojnim kružnim pilama, formatnim strojnim kružnim pilama i stolnim glodalicama.</p>
 • Tanka za raskrajanje

  Tanka za raskrajanje

  <p>Tanki listovi za pile upotrebljavaju se za piljenje masivnog drva. Prednost je tih oštrica <strong>bolja iskorištenost drva i manje opterećenje stroja tijekom piljenja zbog male širine reza.</strong> Promjer listova za pilu je <strong>od 136 do 305 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na akumulatorskim kružnim pilama, ručnim kružnim pilama, strojnim kružnim pilama, formatnim strojnim kružnim pilama i drugim uređajima.</p>
 • S čistačima za višelisne kruže pile

  S čistačima za višelisne kruže pile

  <p>Listovi za pile s čistačima upotrebljavaju se <strong>za piljenje vlažnog i suhog masivnog drva u smjeru rasta na višelisnim kružnim pilama.</strong> Za te je oštrice karakteristično da <strong>imaju bočne (radijalne) oštrice na tijelu pile</strong> i namijenjene su za strojno dodavanje obradaka. Promjer je listova za pilu <strong>od 180 do 600 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na jednoosovinskim ili dvoosovinskim višelisnim strojnim cirkularima.</p>
 • Listovi za pile za uporabu u graditeljstvu i za raskrajanje drva

  Listovi za pile za uporabu u graditeljstvu i za raskrajanje drva

  <p>Građevinski listovi za pile upotrebljavaju se <strong>za piljenje drva i drvnih materijala tamo gdje postoji opasnost od piljenja metalnih stranih tijela (vijaka, čavala) i komadića betona.</strong> Promjer listova za pile je <strong>od 250 do 700 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na ručnim kružnim pilama, strojnim kružnim pilama, cirkularima i drugim uređajima.</p>
 • Za odrezivanje drvnih materijala (iveral, MDF),

  Za odrezivanje drvnih materijala (iveral, MDF),

  <p>Listovi za kružne pile za drvne materijale upotrebljavaju se <strong>za piljenje drvenih kompozitnih materijala oplemenjenih melaminskim folijama, PVC folijama, laminatima.</strong> Promjer listova za pile je <strong>od 160 do 350 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na formatnim strojnim kružnim pilama i raskrajačima.</p>
 • Za raskrajače

  Za raskrajače

  <p>Listovi za kružne pile za raskrajače upotrebljavaju se <strong>za piljenje drvenih kompozitnih materijala oplemenjenih melaminskim folijama, PVC folijama, laminatima.</strong> Upotrebljavaju se na pilama za uzdužno rezanje ploča, automatskim raskrajačima i industrijskim raskrajačima. Promjer listova za pile je <strong>od 250 do 550 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida.</p>
 • Za odrezivanje aluminijskih profila

  Za odrezivanje aluminijskih profila

  <p>Ta se vrsta listova za kružne pile upotrebljava <strong>za piljenje svih neželjeznih materijala, kao što su aluminij, bakar, mjed, plastika i kompozitni materijali.</strong> Promjer listova za pile je <strong>od 120 do 500 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na stolnim kružnim pilama, poteznim kružnim pilama i drugo. Preporučuje seda je obradak tijekom piljenja fiksno pričvršćen i da se pobrinete za podmazivanje.</p>
 • Za odrezivanje PVC-a

  Za odrezivanje PVC-a

  <p>Ta se vrsta listova za kružne pile upotrebljava <strong>za rezanje plastike, pleksiglasa, vinilnih ploča, laminatnih ploča i drugog materijala.</strong> Promjer listova pile je <strong>od 160 do 300 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na ručnim kružnim pilama, strojnim kružnim pilama, formatnim strojnim kružnim pilama i drugim uređajima.</p>
 • Za odrezivanje metala

  Za odrezivanje metala

  <p>Listovi pile za rezanje metala upotrebljavaju se <strong>za rezanje svih željeznih materijala i konstrukcijskog čelika.</strong> Promjer listova za pile je <strong>od 136,5 do 355 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida. Upotrebljavaju se na ručnim kružnim pilama, poteznim kružnim pilama i drugo. Te se oštrice ne upotrebljavaju za rezanje neželjeznih metala, drva, stakla, betona i plastike.</p>
 • Dijamantna

  Dijamantna

  <p>Dijamantni listovi za pile upotrebljavaju se <strong>za piljenje drvnih materijala.</strong> Njihova je glavna prednost pred listovima za pile s ozubljenjem HM to što <strong>imaju dulje trajanje između brušenja</strong> (do 50 puta dulje). Promjer listova za pile je <strong>od 250 do 500 mm.</strong> Upotrebljavaju se na formatnim strojnim kružnim pilama i raskrajačima.</p>
 • Predrezači

  Predrezači

  <p>Predrezači se upotrebljavaju <strong>za piljenje drvenih kompozitnih materijala oplemenjenih melaminskim folijama, PVC folijama i laminatima.</strong> Prije nego što glavni list pile zareže u ploču, predrezač ispili utor kako zubac primarnog lista pile prilikom izlaska ne bi strgao donju stranu ploče. Utor predrezača mora biti dubok 1 – 2 mm i za 0,1 – 0,2 mm širi od glavnog lista kružne pile. Predrezači imaju manji promjer, a njihova je prednost što se tijekom rada okreću u suprotnom smjeru u odnosu na primarni list pile. Promjer listova za pile je <strong>od 70 do 200 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida.</p>
 • Za prijenosne i montažne strojeve

  Za prijenosne i montažne strojeve

  <p>Ti se listovi za pile <strong>upotrebljavaju na poteznim kružnim pilama i ručnim kružnim pilama.</strong> Izvrsno funkcioniraju kod piljenja masivnog drva i kompozitnih materijala, bez obzira na orijentaciju obratka. Promjer listova za pile je <strong>od 85 do 305 mm.</strong> Proizvedeni su od kvalitetnog čelika i karbida.</p>

Settings

Menu

Create a free account to use wishlists.

Prijava